سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محمدعلی نژاد – عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

تونل های حمل ونقل زیر زمینی برای ماشین ها و قطارها در شهرهای پرترافیک در سراسر جهان وسیلهای جذاب برای تسریع در حمل ونقل محسوب می شوند. ساخت این تونل ها در اعماق کم و با مقاطعی هم چون باکسی و دایره ای شکل اثر زلزله را بر این تونل ها با اهمیت می سازد.در این مقاله ابتدا به بررسی روش های مختلف آنالیز فشار دینامیکی به این تونل ها پرداخته وسپس به مقایسه پاسخ دینامیکی تونلهای باکسی ودایره ای شکل پرداخته می شود. بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که اثر زلزله بر تونل های باکسی از تونل های دایره ای شکل بیشتر می باشد.