سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سهیل منجمی نژاد – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
علی مزروعی –

چکیده:

گونه خاصی از مهاربندهای همگرا با نام مهاربندهای مقاوم دربرابر کمانش با رفع مشکل کمانش زودهنگام رفتارمناسب لرزه ای و منحنی هیسترزیس متقارن از خود نشان میدهند دراین مقاله به بررسی مقایسه ای رفتار لرزه ای مهاربندهای مقاوم دربرابر کمانش و مهاربندهای همگرای معمولی پرداخته شده است نتایج حاصل از تحلیل های دینامیکی غیرخطی و استاتیکی غیرخطی انجام شده بخوبی توجیه جایگزینی مهاربندهای مقاوم دربرابر کمانش را ثابت می نماید همچنین با بررسی موانع اقتصادی و فنیموجود برای این جایگزینی مقایسه اجرایی نیز بین مهاربندهای همگرای معمولی و مهاربند مقاوم در برابر کمانش انجام شد هاست