سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشاکر هاشمی – استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر
امین مسیح زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بو
محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

از آنجا که مقاطع قوطی نسبت به دیگر مقاطع هموزن خود دارای ظرفیت محوری و خمشی مناسبتری می باشند، از آنها بطور گستردهای در سازه های مختلف برای تحمل بارهای زلزله به عنوان ستون استفاده میشود. در حال حاضر ستونهای قوطی از کنار هم گذاشتن ورقها و جوش دادن آنها توسط جوشهای شیاری یا گوشه ساخته می شوند. با توجه با مکانیسم خرابی لرزه ای محتمل برای این ستونها، ضرورت بررسی رفتار غیرخطی آنهادر حوزه شکل پذیری و مقاومت وجود دارد. در این تحقیق تعدادی ستون با الگوهای مختلف جوشکاری شامل جوش شیاری و جوش گوشه با مقادیر همپوشانی و ساق جوش های متنوع در نرم افزار اجزاء محدودABAQUS مدلسازی شده و رفتار غیرخطی آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. به کمک ارزیابی چگونگی جذب انرژی، توزیع و تمرکز تنش و ظرفیت نهایی مقطع جعبهای، الگوی مناسب جوشکاری برای ستونهای فولادی با مقاطع جعبه ای پیشنهاد شده است.