سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید ستوده – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران سازه
محمدعلی لطف الهی یقین – استاددانشگاه تبریز
نعمت شکری – مربیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
نیما مسلمی –

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از مهاربندهای فولادی واگرا درقابهای بتنی هم ازجهت بهسازی و هم به عنوان یک عضو مقاوم برشی درطراحی لرزه ای ساختمان ها به دلیل صرفه اقتصادی اجرای آسان و تاثیر کم دروزن سازه موجود با گسترش روزافزونی مواجه است هدف این تحقیق بررسی و مقایسه عملکرد سازه های بتنی دارای مهاربندهای فولادیواگرا و دیوار برشی بتنی است از این رو از نرم افزار SAP2000 برای تحلیل استاتیکی غیرخطی مدلهای مورد بررسی استفاده شده و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک و سطوح عملکردتامین شده توسط اعضا ارزیابی شدها ست نتایج نشان میدهد که قابهای تقویت شده با مهاربند واگرا دارای رفتاربهتری نسبت به قابهای تقویت شده با دیواربرشی است.