سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین صداقتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ناصح خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
حسن ثقفیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درتحقیق حاضر رفتار سایش خشک فولاد ST52 در دو حالت با ساختارهای دوفازی و بصورت نرمالیزه شده مورد بررسی قرارگرفته است آزمایش سایش پین روی دیسک تحت نیروهای ۱/۵ و ۲و۳و۴ کیلوگرم نیرو و با سرعت حرکت سایشی ثابتی برابر با یک متربرثانیه انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده از بررسی سطوح ساییده شده و نواحی زیرین آن فرایند سایش درفولادهای مذکور با ایجاد تغییر شکل پلاستیک تشکیل حفره و ترک و گسترش آنها همراه بودها ست مشاهدات مذکور به همراه بررسی میکروسکوپی براده های سایش بدست آمده حاکی از غالب بودن مکانیزم سایش اکسیدی درفولاد وفازی بوده است درحالیکه درمورد فولادنرمالیزه شده درنیروهای اعمالی کم مکانیزم سایش، اکسیدی و درنیروهای بالا ازنوع چسبان بوده است.