سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، استادیار دانشکده مهندسی عمران
فرزان خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

مدلهای مورد استفاده در محاسبه ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی به دو دسته مدل تعامل ورق قاب و مدل نواری دسته بندی می شوند. مدل تعامل ورق با قاب قادر به پیش بینی ظرفیت برشی در انواع مختلف دیوارها (شامل سخت کننده و بدون آن و دارای بازشو و بدون آن) بوده، در حالی که مدل نواری فقط در محدوده دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بدون سخت کننده و بدون بازشو کاربرد دارد. در عین حال، مدل نواری تائید کننده مدل تعامل ورق با قاب بوده اما دارای محدودیتهای منحصر به خود است. در این مقاله به نقاط قوت مدل تعامل ورق با قاب در مقایسه با مدل نواری پرداخته شده است.