سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا لاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها سیستم جدید دیگری به نام دیوار برشی فولادی نازک نیز به عنوان مکمل قاب خمشی در سیستم های دو گانه استفاده شده است. استفاده از این سیستم سازه ای در مقایسه با قابهای فولادی ممان گیر تا حدود ۵۰ % صرفه جویی در مصرف فولاد را در سازه ساختمانها بهمراهداشته است .این سیستم جدید به دلیل سرعت اجرا و صرفه اقتصادی با استقبال خوبی رو به رو شده است ولی در کشور ما به دلیل عدم شناخت و آگاهی ونیز عدم توجه کافی در آیین نامه های کشور نسبت به سایر کشورها کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم در دو نمونه از شدیدترین زلزله های رخ داده در دنیا عملکرد بسیار مطلوبی داشته و این سیستم دارای مزایا و برتری های بسیار زیادی نسبت به سایر سیستم های مقاوم جانبی دیگر می باشد. در این مقاله با استفاده از مدلهای متعدد دیوارهای برشی فولادی که در نرم افزارAbaqus ساخته و تحلیل شده ، مقایسه ای بین رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی و سیستم قابهای خمشی و مهاربندی انجام شده است.بدین منظور ابتدا با استفاده از دو مدل معتبر آزمایشگاهی،مدلسازی صورت گرفته در نرم افزارAbaqus صحت سنجی شده که حاکی از برازش بسیار خوب نتایج حاصل از نرم افزار و نتایج به دست آمده از آزمایش است.سپس با استفاده از روش اجزا محدود چهار مدل تحلیلی ۱۲،۸،۵ و ۱۸طبقه در نرم افزارAbaqus ارائه شده و به کمک آنها رفتار غیرخطی تاریخچه زمانی تحت بار چرخه ای ارائه گردیده است.