سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیت اله طارمی – کارشناس ارشد سازه
کیارش ناصراسدی – استادیاردانشکده عمران، دانشگاه زنجان
اصغر وطنی اسکویی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

در مقاله حاضر، پاسخهای دینامیکی یک سازه جداسازی شده با جداساز لاستیکی-سربی با رفتار دوخطی تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز دینامیکی توسط تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی صورت گرفته و نتایج آن با نتایج آنالیز استاتیکی آیین نامهUBC97 مقایسه گردیده است. ساختمان مورد بررسی از نوع قاب خمشی بتنی ۷ طبقه می باشد. سقف طبقات از نوع دیافراگم صلب با عملکرد دوطرفه بوده و مدلسازی به صورت سه بعدی انجام گرفته است. شتاب نگاشت های بکار رفته در تحلیل دینامیکی در مورد حوزه دور بالای ۵۰ کیلومتر و در مورد حوزه نزدیک کمتر از ۱۰ کیلومتر از سازه انتخاب شده فاصله دارند. نتایج این مطالعه بیان می دارد که پاسخهای سازه جداسازیشده، تحت زلزله های حوزه نزدیک از زلزله های حوزه دور بیشتر می شود. همچنین بررسی توزیع مفاصل پلاستیک در سازه جداسازی شده نشان داد در حالتی که رکوردهای واقعی حوزه نزدیک برسازه اثر می کنند در سازه جداسازی شده مفاصل پلاستیک تشکیل می شود این در حالی است که تحت رکورهای حوزه دور و نزدیک که به مقدار ۳۵ /. شتاب زمین مقیاس شده اند در سازه جداسازی شده هیچ مفصلی تشکیل نشده است.