سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا محمد علی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

چکیده:

تونل های حمل ونقل زیر زمینی برای ماشین ها و قطارها در شهرهای پرترافیک در سراسر جهان وسیلهای جذاب برای تسریع در حمل ونقل محسوب می شوند. ساخت این تونل ها در اعماق کم و با مقاطعی هم چون باکسی و دایره ای شکل اثر زلزله را بر این تونل ها با اهمیت می سازد. در این مقاله ابتدا به بررسی روش های مختلف آنالیز فشار دینامیکی به این تونل ها پرداخته وسپس به مقایسه پاسخ دینامیکی تونلهای باکسی و دایره ای شکل پرداخته می شود. بر اساس نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که اثر زلزله بر تونل های باکسی از تونل های دایره ای شکل بیشتر می باشد.