سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این تحقیق، مقایسه رفتار پوشش های کامپوزیتی نیکل حاوی ذرات میکروونانوی کاربید سیلیسیم از لحاظ سختی و خوردگی است. هر دو نوع پوشش های کامپوزیتونی نیکل با ذرات میکرو و نانو ذرات کاربید سیلیسیم در غلظت های ۱g/l و ۵ و ۱۰ غلظت ذرات کاربید سیلیسیم در حمام وانس پوشش داده شدند. میانگین اندازه ذرات نانوی کاربید سیلیسیم مورد استفاده nm 25-50 است. نتایج نشان می دهد که پوشش های کامپوزیتی نیکل با نانو ذرات کاربید سیلیسیم، سختی و مقاومت خوردگی بهتری نسبت به پوشش کامپوزیتی نیکل با میکرو ذرات کاربید سیلیسیم از خود نشان می دهند. در حالی که سختی پوشش های کامپوزیتی نیکل با ذرات میکرو کاربید سیلیسیم ۴۹۸ ویکرز می باشد، پوشش های کامپوزیتی نیکل با نانو ذرات کاربید سیلیسیم موجب افزایش ریز سختی تا ۵۷۷ ویکرز شده اند. بالاترین میزان ریز سختی و مقاومت خوردگی در غلظت ۵g/l ذرات نانوی کاربید سیلیسیم در الکترولیت بدست آمده است.