سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تبریز
سعید فلاحیان – عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران – دانشگاه شمال – آمل
حمیدرضا فلاحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه-دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان شرق
حسین غفارزاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه بدلیل کاربرد متعدد بتن سبک با مقاومت بالا درجهت کاهش وزن منتقل شده سازه به فنداسیونها وصرفه جویی در هزینه،انرژی وزمان ساخت وهمچنین کاربردهای مهم دیگرآن، موجب شده تا محققان توجه بیشتری به اینگونه بتن ها داشته باشند.دراین پژوهش به منظور درک بهتر مسئله ۸ نمونهازتیربتن سبک با مقاومت بالاکه درشرایط آزمایشگاهی تحت اثرباردونقطه ای از بالا ودروسط دهانه بارگذاری شده ، به کمک نرم افزار تحلیلی اجزاء محدودANSYS مدلسازی شده است وسپس نتایج حاصل از روش تحلیلی اجزاء محدود بررسی ومقایسه شده وتاثیر برخی پارامترها نظیر وزن مخصوص بتن، میزان فولادمقطع بتنی ومقاومت فشاری بتن بررسی شد نتایج حاکی از آن است، نرم افزار جوابهای قابل قبولی ارائه نموده و با تقریب خوبی می توان به نتایج نرم افزاری اطمینان کرد که این مساله موجب می شود تا درآینده بتوان به میزان قابل توجهی در وقت وهزینه صرفه جویی نمود.