سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس بیرانوند – دانشگاه پیام نور واحد ازنا لرستان
اکبر زنده نام – آزمایشگاه لایه نازک گروه فیزیک دانشگاه اراک
بیژن فرخی –

چکیده:

دراین مقاله خواص اپتیکی و سطحی دولایه ای های نازک نقره – آلومینیوم و نقره – مس دراثر تیغیر ضخامت لایه ها مقایسه شده است این لایه ها به روش کندوپاش مگنترون برروی زیرلایه هایی از جنس شیشه ی بی ریخت انباشت شده اند توان بازتاب لایه ها با استفادها ز دستگاه اسپکتروفوتومتر دو پرتویی درگستره طول موجهای ۱۱۰۰-۲۰۰ نانومتر اندازه گیری شده است به منظور بررسی تغییرات خواص سطحی و مورفولوژی تغییر دانه بندی و زبری لایه ها دراثر تغییر ضخامت از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی SEM و میکروسکوپ نیروی اتمی AFM استفاده شدهاست گستره تغییر ضخامت لایه ها از ۱۰۰-۱۰ نانومتر میب اشد انباشت نقره روی الومینیوم و مس و انباشت آلومینیوم و مس روی نقره و دگرگونی ویژگی اپتیکی و ساختاری آنها مورد مقایسه قرارگرفته است.