سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

م انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ع فرحبخش – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
م معینی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

کاربرد نیتروژن می تواند اثرات متفاوتی در رقابت بین گیاهان زراعی و علف های هرز داشته باشد. به منظور بررسی و مقایسه ی اثر نیتروژن روی رشد و فیزیولوژی گیاه زراعی گوجه فرنگی ( Lycopersicon esculentum ) و علف هرز عروسک پشت پرده Physalis alkekengi آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در محیط کنترل شده و هیدروپونیک در ظرف های پلاستیکی ۷۵۰ میلی لیتری و با محلول هوگلند تمام قدرت انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملاٌ تصادفی ( CRD ) در ۴ تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل دو نوع گیاه: گوجه فرنگی و عروسک پشتپرده و فاکتور فرعی شامل سطوح نیتروژن: معادل صفر، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره در هکتار بود. گیاهان جوانه زده شده به ظرف های پلاستیکی ۷۵۰ میلی لیتری وبا محلول هوگلند تمام قدرت انتقال داده شد. نیتروژن نیز پس از ۱ هفته به آن اضافه گردید. نتایج نشان داد که واکنش عروسک یشت یرده در هنگام رقابت با گوجه فرنگی به افزایش نیتروژن، بسیار بالاتر از گوجه فرنگی بود. این امر ناشی از نیاز بالای عروسک یشت یرده به نیتروژن می باشد.. از سوی دیگر با افزایش مصرف نیتروژن به سطح بهینه، رشد رویشی گوجه فرنگی افزایش می یابد و در نتیجه افزایش رقابت های نامناسب درون بوته ای اجزای عملکرد گوجه فرنگی، کاهش می یابند. در حالی که مقادیر بالاتر از حد بهینه برای گوجه فرنگی می تواند برای رشد عروسک یشت یرده، سطوح بهینه ای باشند که منجر به افزایش رشد و توان رقابتی عروسک یشت یرده گردد که در این آزمایش به روشنی مشاهده گردید