سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدایمان علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، تبدیل انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
سالم بعنونی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

از آنجاییکه بهترین راه جهت تحلیل وضعیت یک کمپرسورمقایسهی عملکرد آن در شرایط واقعی با حالت طراحی آن است، در این مقاله،راندمان آیزنتروپیک،راندمان پلی تروپیک،راندمان اگزرژی، راندمان ایزوترمال و راندمان مکانیکی در حالت طراحی و حالت واقعی در کمپرسور سانتریفیوژ سه مرحله ای شرکت پتروشیمی فجر واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با استفاده ازداده های طراحی و داده های تجربی به کمک روابط حاکم و نرم افزار های سیس ۱ و ازپن ۲ مقایسه شد و ملاحظه شد که بیشترین راندمان کمپرسور در مرحله دوم فشرده سازی صورت میپذیرد و بیشترین اختلاف راندمان بین حالت طراحی و واقعی مربوط به راندمان مکانیکی میباشد، همچنین در راندمان آیزنتروپیک و راندمان پلی تروپیک بیشترین اختلاف راندمان بین حالت واقعی و طراح ی در مرحله سوم فشرده سازی و در راندمان اگزرژی در مرحله اول فشرده سازی است.