سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
فرشته نعیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مشتقات فنلی یکی ازمهمترین آلاینده های درمحیط زیست بشمار می آیند و از بین این مشتقات کلروفنل ها یکی از مهمترین مواد زئوبیوتیک سمی الاینده آب ها و پسابها به شمار می رود از انجا که ۴-کلروفنل از ترکیب با حلالیت زیاد درآب است این ماده درآبها و پسابها به فراوانی یافت میشود بدلیل هزینه بالا مصرف زیاد انرژِ و دربعضی موارد ناسازگاری با محیط زیست درروشهای حذف فیزیکی و شیمیایی تجزیه زیستی ۴-کلروفنل ازاهمیت خاصی برخوردار است دراین پژوهش به بررسی میزان حذف ۴-کلروفنل با استفاده از دو منبع کربن کمکی ملاس و گلوکز پرداخته شد و راندمانهای حذف ۴-کلروفنل درغلظت ۱۰۰mg/lit و۲۲۰و۳۰۰ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که میزان حذف ۴-کلروفنل درغلظت ۱۰۰mg/lit برای هر دو منبع در۴۸ساعت به بیش از ۹۵درصد می رسد.