سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله محمودخانی – دکتری محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهر
تینا هروی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات بوشهر، دانشگاه آز
سمیه سیفی حسینی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آز
الهام قنادی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آز

چکیده:

با توجه به اثرات نامطلوب وجود نیترات در آب آشامیدنی همچون سرطانزایی، نقص عضو مادرزادی، بیماری های قلبی و عروقی، فشارخون و اثر بر سیستم عصبی، در این مطالعه به مقایسه راندمان حذف نیترات و نیتریت از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس والکترودیالیز در منطقه ۳ تهران در پائیز ۹۸ پرداخته شد. در این مطالعه تجربی، به منظور نمونه برداری استاندارد از شبکه آب لولهکشی، ۳ تا ۵ دقیقه پس از جاری شدن آب، نمونه گیری در ظروف پلی اتیلنی یا شیشه ای انجام شد. قسمت داخلی ظروف پلی اتیلنی ۸۰ پر و نگهداری شدند. / قبل از استفاده به مدت ۱ روز با محلول یدید پتاسیم ۹۸ و ظروف شیشه ای با محلول اسید هیدروفلوئوریک ۵نمونه ها در دمای ۳ ۴ درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شدند و حداکثر ۳ ساعت بعد از زمان نمونه برداری، آزمایشات در دما و -pH ثابت در ۳ ماه متوالی روی آنها صورت پذیرفت. طبق نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، می توان گفت که حذف نیترات در آب خروجی از دستگاه اسمز معکوس چشمگیر و نسبت به آب خروجی از دستگاه الکترودیالیز بیشتر است. از این تحقیق می توان نتیجهگرفت که فرآیند اسمز معکوس یک فرآیند مطمئن جهت آماده سازی آب برای مصرف شرب است. همچنین دستگاه های تصفیهفیزیکی آب به روش اسمز معکوس می تواند در صنایع بسیار زیادی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، صنایع دارویی، بهداشتی، غذایی و … کاربرد داشته باشند