سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد احمدی – استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
علی مجد – دانشجوی دکتری هیدرولیک

چکیده:

در بررسی و تحلیل شبکه های لوله در حالت جریان غیرماندگار زمانی که فشار به مقدار فشار بخار برسد پدیده جدایی ستون رخ خواهد داد در این مقاله مدلهای ریاضی توصیف کننده این پدیده و روش خطوط مشخصه که برای حل آن به کار گرفته می شود اشاره خواهد شد همچنین روابط اصطکاک غیرماندگار واردی براون و زیلک را بررسی سپس این روابط در مدلهای جدایی ستون اعمال خواهند شد. مقایسه نتایج حاصل از مدلهای عددی حاضر با نتایج ازمایشگاهی موجود نشان دهنده دقت بالاتر مدلهایعددی دراین مطالعه نسبت به مدلهای پیشین اصطکاک جهت تحلیل جریان غیرماندگار در شبکه لوله ها می باشد.