سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدیون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید، اقلید میدان سپاه، دانشگاه آزاد اسلا
سیدمحمدرضا خادم –
بهفر فرزانه –

چکیده:

یک مجموعه تسطیح لیزری از سه بخش: تراکتور، لیزر و اسکریپر یا لولر تشکیل شده است . در ایران انواعی از هر یک از سه بخش متداول می باشد. در مواقعی که بخشهای مجموعه با هم همخوانی نداشته و یا کل مجموعه با شرایط و موقعیت جغرافیایی منطقه سازگار نیست، باعث مشکلات ی مانند افزایش استهلاک تراکتور، کاهش کیفیت عملیات تسطیح و کاهش بازده کل کار خواهد شد. این تحقیق برای یافتن روشی در جهت حل این مشکل به کمک تجزیه و تحلیل دینامیکی و شبیه سازی دو نوع لولر لیزری متداول ایران انجام و مشاهدات مزرعه ای کشاورزان با یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دینامیکی ، مبنای سنجش کارآئی دستگاهای تسطیح لیزری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که شرائط کاربری و سازگاری هر یک از دو دستگاه با تراکتورهای موجود چگونه است . لولر دارای مکانیزم لولائی مثلثی در تنظیم ارتفاع و چرخهای تندم ازکارآئی و راندمان بهتری برخودار می باشد.