سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خادم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
بهفر فرزانه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اقلید
محمدرضا احمدپورمبارکه – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

یک مجموعه تسطیح لیزری از سه بخش: تراکتور، لیزر و اسکریپر یا لولر تشکیل شده است . در ایران انواعی از هر یک از سه بخش متداول می باشد. در مواقعی که بخشهای مجموعه با هم همخوانی نداشته و یا کل مجموعه با شرایط و موقعیت جغرافیایی منطقه سازگار نیست ، باعث مشکلا تی مانند افزایش استهلاک تراکتور، کاهش کیفیت عملیات تسطیح و کاهش بازده کل کار خواهد شد . این تحقیق براییافتن روشی در جهت حل این مشکل به کمک تجزیه و تحلیل دینامیکی و شبیه سازی دو نوع لولر لیزری متداول ایران انجام و مشاهدات مزرعه ای کشاورزان با یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل دینامیکی،مبنای سنجش کارآئی دستگاهای تسطیح لیزری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که شرائط کاربری و سازگاری هر یک از دو دستگاه با تراکتورهای موجود چگونه است . لولر دارای مکانیزم لولائی مثلثی در تنظیم ارتفاع و چرخهای تندم ازکارآئی و راندمان بهتری برخودار می باشد