سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رزا ازادی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
نادعلی علوی –
علی اکبر بابایی –
نعمت اله جعفرزاده –

چکیده:

فرایند اناموکس یک فناوری جدید و نوپا در عرصه حذف بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب می باشد که فرایندی بی هوازی است و امونیم را در حضور نیتریت به عنوان پذیرنده الکترون به گاز نیتروژن اکسید می کند دراین پژوهش جهت تعیین کارایی فرایند اناموکس از یک راکتور بیوفیلمی بی هوازی با بستر ثابت با زمان ماند هیدرولیکی و غلظت های نیتروژنه امونیم و نیتریت متفاوت استفاده گردید که حدود ۱۰ ماه بطول انجامید استراتژی روند بهره برداری شامل افزایش مرحله به مرحله غلظت امونیم و نیتریت و متعاقبا کاهش زمان ماند هیدرولیکی بود که حذف امونیم و نیتریت در غلظتهای ۷۰۰ و ۹۲۴mg/L تا یک راندمان بهینه در طول دوره بهره برداری اتفاق افتاد همچنین برای ارزیابی اجرای فرایند از بین مدلهای کینتیکی مختلف دو مدل کینتیکی درجه اول و مدل درجه دوم گراو در راکتور مذکور در نظر گرفته شد.