سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه شاه بندری قوچانی –
فروغ کامرانی نوق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه تهران
صدیقه دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که بر اثر آن ناهنجاریها یا نوساناتی در روند پارامتر های هواشناسی از جمله دما و بارندگی حاصل می شود.این پدیده از دیدگاه های مختلف به انواع هواشناسی ، هیدرولوژیکی ، کشاورزی ، اقتصادی – اجتماعی و اقلیم شناسی تقسیم می شود. به منظور به حداقل رساندن خشکسالی و در نتیجه اثرات مخرب آن ، نظارت و ارزیابی این پدیده از ضروریات می باشد، بدین منظور مطالعه نمایه های خشکسالی از اهمیت بخصوصی برخوردار است . در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه و همچنین تبخیر و تعرق پتانسیل یک دوره آماری ۱۴ ساله۸۸-۷۵ ایستگاه سینوپتیک یزد جهت تحلیل های آماری و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص های اصلی استفاده شده در این تحقیقRDI و SPI می باشد نتایج حاصل از مقایسه این دو شاخص نشان می دهد که این دو شاخص همبستگی معنی داری با هم دارند و مرطوب ترین و خشک ترین سال ها بر اساس هر دو شاخص به ترتیب سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ می باشد