سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عابدین آزادبخت – مدیر تولید پرورش قارچ وارنا
حسن علی نژاد المشیری – معاون تولید پرورش قارچ وارنا
حمیده یادگاری آقبلاغی – مدیر مجتمع تولید گیاهان زینتی سیکاس

چکیده:

در این آزمایش به بررسی دو روش رافلینگ ( اسکرچ و کک) و مقایسه آنها در روش بدون رافلینگ برای ب هدست آوردن میزان کمی و کیفی قارچ تأثیر آنها بر رشد قارچ بیماری زای میکوگون دکمه ای پرداخته شد. این آزمایش در مزرعه پرورش قارچ وارنا واقع در ورامین، در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. سالن های تولید از ۲ ردیف ۵ طبقه تشکیل شده، که ابعاد هر کرت ۶۰/۱m×۲m روی طبقات قرار داشتند. صفات اندازه گیری عبارت بودند از: عملکرد کل وزن تر قارچ ، عملکرد در متر مربع کیلو گرم قارچ، عملکرد کیلو گرم قارچ بر تن کمپوست، نسبت قطرکلاهک به طول ساقه و تعداد میکوگون در متر مربع. نتایج نشان داد که عملکرد کل وزن تر قارچ، عملکرد به متر مربع، عملکرد در تن کمپوست، ، نسبت قطرکلاهک به طول ساقه و تعداد میکاگون در متر مربع همگی در سطح ۱% معنی دار شدند. در مجموع این آزمایش تیمار اسکرچ از لحاظ کمیت بیشترین تیمار است و از لحاظ قارچ بیماری زای میکوگون کمترین می باشد. تیمار کک فقط از لحاظ کیفیت بهتر از تیمار اسکرچ است. تیمار بدون رافل به دلیل پایین بودن کمیت و کیفیت پایین تر است