سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احد حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق ارد
عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برنج محصولی است استراتژیک که بعد از گندم بیشترین مصرف را در کشور داراست. عدم رعایت اصول صحیح خرمنکوبی باعث افزایش تلفات و ضایعات می شود. نوع خرمنکوب بایستی با توجه به شرایط و نوع محصول انتخاب گردد تامیزان تلفات و ضایعات به حداقل ممکن برسد. دو نوع خرمنکوب رایج در شمال کشور که جهت کوبیدن شالی بکار برده می شوند که عبارتند از : خرمنکوب با کوبنده جریان محوری و نوع سرتغزیه. در نوع اول محصول از یک طرف وارد کوبنده شده و ضمن حرکت دورانی حول استوانه کوبنده در امتداد محور کوبنده حرکت محوری داشته و از انتهای دیگر آن توسط پرتاب کننده ها به سمت بیرون پرتاب می شود. در نوع دوم محصول توسط کارگر وارد سیستم کوبش شده و انتهای ساقه نگه داشته می شود تا کوبش به طور کامل صورت گیرد و سپس کلش عاری از دانه کنار زده شده و با فشار دادن پدال، مواد به بیرون می شود. هدف از این تحقیق شناخت و مقایسه دو نوع خرمنکوب مذکور از لحاظ ساختمان و اصول کار می باشد. نتایج مطالعات بر روی دو روش نشان داد که د رخرمنکوب سر تغذیه به علت ورود فقط خوشه های محصول توان مصرفی به مراتب کمتر می باشد. در خرمنکوب جریان محوری، به علت وارد شدن کل محصول به داخل واحد کوبش، انرژی مورد نیاز بیشتر می باشد.