سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمدمهدی علی نیا – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معصومه قلی پور – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

عملکرد لرزه ای مناسب سیستم دیوار برشی فولادیSPSW سبب توجه روزافزون محققین و ورود مباحث طراحی آن به آیین نامه های طراحی شده است آیین نامه AISC341-05 یک روش طراحی براساس ظرفیت را براساس مطالعات انجام شده تا سال ۲۰۰۵ ارائه کرده است براین اساس سازه طراحی شده رفتار مطلوبی را در استهلاک انرژی تضمین می کند دراین روش طراحی مقاطع تیر و ستون براساس نیروهای حاصل از جاری شدن کامل ورق انجام شده و سبب بزرگ شدن قابل توجه ستون ها و در برخی حالات کم رنگ شدن جنبه اقتصادی آن می شود رویکرد دیگر طراحی سازه براساس نیروهای داخلی اعضا تحت برش پایه طراحی می باشد دراین مقاله به کمک آنالیز بارافزون طراحی براساس نیروهای موجود در اعضا انجام شده و سپس به مقایسه تقاضای مقاطع تیروستون با مقاطع طراحی شده پرداخته شده است. ۶ سازه با تعداد طبقات و نسبت ارتفاع بهدهانه مختلف براساس ضوابط آیین نامه AISC341-05 طراحی و مورد بررسی قرارگرفته اند.