سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نوید محب علی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه غیر انتفاع
نیاز محب علی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه غیر انتفاع

چکیده:

با توجه به اینکه سکوهای ثابت دریایی موجود در خلیج فارس به دلیل شرایط جغرافیایی و عمق آب اغلب از نوع جاکتJacket)می باشند، لذا تحقیق و مطالعه پیرامون این سکوها از لحاظ خودکفایی در این زمینه برای کشور واقعاً ضروری و لازم است. در این تحقیق مقایسه دو روش جرم متمرکز و جرم سازگار برای دستیابی به مشخصات دینامیکی و همچنین تاثیرات آن بر روی تحلیل لرزه ای سکوها را مورد بررسی قرار داده ایم. در ابتدا راجع به نحوه تاثیر زلزله بر سکوهای ثابت به طور مختصر توضیحاتی ارائه شده و سپس پیچیدگی رفتار سیستم سکوها تحت اثر زلزله وهمچنین خلاصه ای از اصول معیارهای کلی آیین نامهAPI RP 2A برای طرح لرزه ای سکوهای فولادی و در انتها نحوه مدلسازی و سپس نتایج تحلیل ها برای سکوی مورد مطالعه آورده شده است. مهمترین نتیجه ای که از این تحلیل ها با کمک نرم افزارSACS حاصل شده، عدم تطابق۲۰ درصدی است که برای بدست آوردن مشخصات دینامیکی سازه مذکور در حالت جرم متمرکز، نسبت به روش جرم سازگار بدلیل نحوه انتخاب گره ها ایجاد شده و پیرو آن تغییر در نتایج تحلیل لرزه ای سکو می باشد