سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین کوتیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز رشته مهندسی شیمی

چکیده:

تا به امروز در دنیا روش های زیادی برای جدا سازی گاز SO2 از سایر گازها ارائه و استفاده شده اند. در این تحقیق با استفاده از مایع یونی: ۱-بوتیل ۳-متیل میدازیوم تترا فلئورو بورات ([Bmim][BF4]) یک برج جذب برای جذب گاز SO2 از هوا طراحی شده است. نتایج نشان می دهند که برج جدب طراحی شده به دلیل ظرفیت بالای مایع یونی در جذب گاز SO2 بازده خوبی داشته و به همین منظور یک مقایسه بین برج طراحی شده با مایع یونی و یک نمونه برج جذب آبی موجود در مقالات صورت گرفته است. در برج جذب آبی از داده های تجربی و برای برج طراحی شده با مایع یونی از روابط تعادل ترمودینامیکی گاز و مایع یونی استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان می دهند که برج طراحی شده با مایع یونی کوچکتر از برج آبی است و آلودگی آب که یک مساله مهم زیست محیطی است را نیز به دنبال ندارد.