سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام ابوحمزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجدید پذیر ، پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اصغر توفیق – دکتری مهندسی سیستمها ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
کمال عباسپورثانی – دکترای مهندسی مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مریم مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دو پارامتر تابع ویبول به طور گسترده ای برای تخمین پتانسیل انرژی بادی استفاده میشوند.در این مقاله برای بدست آوردن ضرایب ویبول، از دو روش استفاده شده است و بمنظور مقایسه بهتر منطقه جرندق واقع در استان قزوین بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شدهو با استفاده از داده های ۱۰ دقیقه ای سرعت باد ثبت شده در ارتفاع های ۱۰ و ۴۰ متری ایستگاه بادسنجی سانا، پتانسیل انرژی باد محاسبه شده است. برای تشخیص مناسب بودن این سایت جهتاستحصال انرژی بادی نیاز به تحلیل اطلاعات بادی منطقه داریم.لذا ابتدا مقادیر پارامترهای ویبولk و cاز دو روش ویبول ، یکبار استفاده از فرمولها و بار دیگر با استفاده از روش خطی سازی محاسبه شده اند. مقادیر بدست آمده از هر دو روش مقایسه شده و سپس با استفاده از این مقادیر پتاسیل انرژی بادی منطقه جرندق تعیین شده است. این مقایسه نشان میدهد که نتایج حاصل از ایندو روش بسیار به هم نزدیک میباشد و همچنین نشان دهنده پتانسیل بالای این منطقه برای نصب توربینهای بادی و استحصال انرژی بادی میباشد