سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباسعلی نورا – دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد سیف پناه – دانشگاه سیستان و بلوچستان
سمیه سلیمانی هونی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

مدلهای تحلیل پوششی داده ها از داده های قطعی به عنوان ورودی و خروجی برای ارزیابی کارایی واحدها استفاده می کنند و وجود داده های غیرقطعی باعث شده که روشهایی برای حل و تجزیه و تحلیل مدلهای تحلیل پوششی داده ها ارائه شود از جمله این روشها روش نور وروش مرز ثابت می باشند که برای حل داده های بازه ای ارائه شده اند که با روش نور مرز کارایی تغییر می کند اما در روش مرز ثابت مرز کارایی تغییر نمی کند دراین مقاله این دو روش با یکدیگر مقایسه شده روش مرز ثابت همواره بازه کوچکتری را به عنوان بازه کارایی نسبت به روش نور می دهد وروش مرز ثابت همواره جواب دقیقتری را برای ارزیابی کارایی واحدها میدهد. اگر یک روش واحدی را ناکارا نشان دهد روش دیگر نیز آن را ناکارا نشان میدهد.