سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی جسوری – دانشگاه تبریز، دانشگاه کشاورزی، گروه علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دا
صادق علیجانی –
نصراله پیرانی –

چکیده:

در این مطالعه جهت مقایسه دو روش آماری Bayesian و REML در برآورد اجزای واریانس و وراثت‌پذیری صفات مورد بررسی، از رکوردهای مربوط به سه شکم اول تعداد ۲۵۴۸۳۳رکورد، که در خلال سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ توسط مرکز اصلاح نژاد کشور تهیه شده بود، استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل رکوردهای تصحیح شده بر اساس ۳۰۵ روز تولید و دو بار دوشش در روز برای تولید شیر، مقدار و درصد چربی و مقدار و درصد پروتئین بود. مقادیر وراثت‌پذیری‌ها با استفاده از مدل حیوانی تک صفتی و روش های حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم بسیار متداول میانگین اطلاعات با نرم افزار AI-REMLF90 و بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه‌گیری گیبس بعنوان روشی بسیار نوین و توانمند و مقادیر میانگین توزیع پسین انواع مولفه‌های واریانسها بدست آمده از نرم افزار MTGSAM برآورد شدند. در این تحقیق اثر سال-فصل-گله بعنوان اثر ثابت، اثر سن در موقع زایش بعنوان متغیر کمکی و اثر ژنتیک افزایشی حیوانات بعنوان اثر تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. مقادیر وراثت‌پذیری بدست آمده برای همه صفات، در روش بیزی بزرگتر از روش حداکثر درست نمایی محدود شده بود و در هر دو روش کاهش مقدار وراثت پذیری با افزایش دوره‌های شیرواری مشاهده گردید. هدف اصلی این مطالعه برآورد مولفه های واریانس و وراثت پذیری برخی صفات مهم اقتصادی با استفاده از رکوردهای سه شکم اول گاوهای هلشتاین ایران، روش‌های آماری بیزی و حداکثر درست نمایی محدود شده و مدل حیوانی تک متغیره بود