سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی جسوری – دانشگاه تبریز، دانشگاه کشاورزی، گروه علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دا
صادق علیجانی –
نصراله پیرانی –

چکیده:

در این مطالعه به منظور مقایسه دو روش آماری Bayesian و REML در برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل تکرارپذیری، از رکوردهای مربوط به سه شکم اول صفات تصحیح شده بر اساس ۳۰۵ روز تولید و دو بار دوشش در روز شامل تولید شیر، مقدار چربی و مقدار پروتئین، ۲۵۴۸۳۳رکورد، که در خلال سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ توسط مرکز اصلاح نژاد کشور تهیه شده بود، استفاده گردید. مقادیر وراثت‌پذیری‌ها با استفاده از مدل حیوانی تکرارپذیری و روش‌های حداکثر درست‌نمایی محدود شده با الگوریتم بسیار متداول میانگین اطلاعات با نرم افزار AI-REML3F90 و بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه‌گیری گیبس بعنوان روشی بسیار نوین و توانمند و مقادیر میانگین توزیع پسین انواع مولفه‌های واریانسها بدست آمده از نرم افزار GIBBS3F90 برآورد شدند. در این تحقیق اثر سال-فصل-گله بعنوان اثر ثابت، اثر سن در موقع زایش بعنوان متغیر کمکی و اثر ژنتیک افزایشی حیوانات بعنوان اثر تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. مقادیر وراثت‌پذیری بدست آمده برای همه صفات، در روش بیزی بزرگتر از روش حداکثر درست‌نمایی محدود شده بود و در هر دو روش کاهش مقدار وراثت‌پذیری با افزایش دوره‌های شیرواری مشاهده گردید. هدف اصلی این مطالعه برآورد مولفه های واریانس و وراثت‌پذیری برخی صفات مهم اقتصادی با استفاده از رکوردهای سه شکم اول گاوهای هلشتاین ایران، روش‌های آماری بیزی و حداکثر درست‌نمایی محدود شده و مدل تکرارپذیری بود