سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده رنجبر – دانشجوی دکتری پترولوژی، دانشگاه اصفهان
سیدمحسن طباطبایی منش – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

توده نفوذی کالک آلگالن تا شوشونیتی نوع I کالکافی با ترکیب مونزونیت- مونزودیوریت، ماهیتی مت آلومین داشته و در یک محیط برخوردی مربوط به حاشیه قاره ها شکل گرفته است. نفوذ این ماگما به درون واحد متامورف انارک منجر به گسترش هالی دگرگونی مجاروتی در اطراف آن گشته است. اسکارن کالکافی به صورت نواری مرمری ما بین شیست ها بوده که در اثر حرارت و سیالات منشا گرفته از توده نفوذی به به اسکارن تبدیل گشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته این اسکارن ها کلسیک بوده و در پنج مرحله تکامل یافته اند. بررسی میان بارهای سیال بر روی رگه های کوارتزی قطع کننده آن ها نشان دهنده دو پیک دمایی در تشکیل آنهاست. اسکارن خونی در فاصله ۷، ۲ کیلومتری شمال اسکرن کالکافی رخنمون داشته و ناشی از نفوذ زبانه های پیروکسن مونزودیوریتی از توده نفوذی کالکافی به درون واحد مرمر دولومیتی لاخ می باشد. لذا ماهیت این اسکارن ها منیزیمی- کلسیمی بوده و همیافت کانی ها در آن با اسکارن کالکافی بسیار متفاوت است. این اسکارن ها در سه مرحله تکامل یافته ودر تکامل آنها سیالات جوی همانند سیالات ماگمایی نقش داشته اند.