سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

قاسم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

چکیده:

رشد روزافزون استفاده از خدمات شبکه های کامپیوتری از یک سو و نفوذ به شبکه های کامپیوتری از سوی دیگر باعث شده است که سیستمهای تشخیص نفوذ یک زمینه تحقیقاتی مهم در مساله امنیت شبکه های کامپیوتری تبدیل شوند تکنیکهای ردیابی نفوذ می توانددر ردیابی سوء استفاده و ردیبیا خلاف قاعده دسته بندی شود ردیابی خلاف قاعده فعالیتهایی را به عنوان نفوذ تشخیص میدهدکه بطور قابل توجهی از الگوهای کاربردی نرمال سیستم منحرف گردیده اند درصورتی که سیستمهای ردیابی سوء استفاده ای از الگوهای نفوذهای شناخته شده استفاده می کند تا علائم مشخصه با الگوهای نفوذ مشخص را تعیین نماید. اخیرا مساله تشخیص نفوذ بطور وسیعی درزمینه های یادگیری ماشین و داده کاوی مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله تکنیک قوانین اشتراکی فازی و تکنیک SVM با روش سوء استفاده به منظور تشخیص نفوذ درشبکه مقایسه و ارزیابی شده اند نتایج حاصل ازمحاسبات نشان میدهدکه تکنیک قوانین اشتراکی فازی نسبت به تکنیک SVM کمترین نرخ هشدار غلط را دارا می باشد درحالیکه تکنیک sVM دارای نرخ تشخیص و دقت بهتری است.