سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی – دانشیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
حامد قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
احمد قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

چکیده:

معادلات حاکم بر جریانهای غیردائمی، معادله پیوستگی و ممنتوم میباشند که به دلیل نبود راهحلهای تحلیلی در اکثر موارد، باید از روشهای عددی استفاده کرد. در این مقاله ابتدا شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه MLP) معرفی شده است. سپس معادلات دینامیکی حرکت موج سیلاب رودخانه فرضی توسط دو الگوی تفاضل محدود حل شده و تأثیر پارامترهای مختلف بر هیدروگراف سیل در دو مقطع از رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. همزمان با حل این معالات، حرکت موج سیلاب با شبکهMLP مدلسازی و با نتایج قبلی مقایسه شده که توانایی بسیار خوب شبکه عصبی در پیشبینی نتایج مشهود است