سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صبا مهدی پور نعیم ممقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه مهندسی کامپیوتر
نازنین قاسم پور شیراز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

موضوع همکاری منابع توزیع شده جغرافیایی برای حل مسائل بزرگ، گرید محاسباتی نام گرفته است . گرید محاسباتی ، منابع محاسباتی بسیاری را که بر روی ماشین‌های مختلف و جداگانه قرار گرفته‌اند متحد می‌کند و یک سامانه که یکپارچه به وجود آورد. در گرید مکانیسم برای متعادل سازی استفاده از این منابع وجود دارد که در اصطلاح مکانیزم زمان‌بندی می‌گویند. این مکانیزم درخواست‌های کاربران را به صورت متعادل و مطابق با اهداف خاصی بر روی منابع توزیع می‌کند. با توجه به NP-Hard بودن مسئله زمان‌بندی، رویکردهای مبتنی بر روش‌های قطعی در این زمینه کارایی چندانی نخواهد داشت. الگوریتم دو توانمندی متعددی از جمله الگوریتم ژنتیک، کلونی کوچه‌ها و شبیه سازی تبرید ، برای حل مسئله زمان‌بندی در گریدهای محاسباتی استفاده شده است . در این مقاله به نقد و بررسی الگوریتم های زمان‌بندی ایستا می‌پردازیم و آن‌ها را از نظر کارایی با همدیگر مقایسه می‌کنیم .