سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد وزین رام – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق
عبداله رشیدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق
سیدمحسن ساداتیان – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تاثیرات شرایط شبیه سازی شده خوردگی لوله های آب و فاضلاب برروی سه جنس لوله بتنی ، چدنی و آزبست – سیمانی پرداخته شده است دراین راستا نمونه های تهیه شده که شامل نمونه های بتن ساخته شده از سنگدانه های آهکی و سیلیسی نمونه بتن خطی تولید یک کارخانه سازنده لوله بتنی، قطعات چدنی یک کارخانه سازنده لوله چدنی و قطعات آزبست سیمان دو کارخانه سازنده لوله آزبست سیمانی ساخته شده با سیمان پرتلند تیپ یک و پنج بودند در شرایط مشابه خورنده قرارداده شدند. در طول مدت آزمایش شاخصهایی از جمله تغییر در ابعاد وزن و شکل ظاهری نمونه ها مطابق روشهای استاندارد مورد سنجش قرارگرفتند. براساس نتایج حاصله نرخ خوردگی نمونه های بتن آهکی، سیلیسی ، بتن کارخانه لوله سازی و نمونه های چدنی و آزبست سیمانی کارخانه الف و ب با سیمان پرتلند تیپ پنج و دو به ترتیب ۵/۳۰ ، ۷/۹۳ و ۱۱/۰۵ و ۱۳/۱۷ و ۰/۲۳ و ۳/۷۳ میلی متر در سال ثبت گردید.