سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صمد نظرزاده اوغاز – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس ارشد کنترل

چکیده:

جهت ترسیم نقشه عملکرد زمین زراعی نیاز به اطلاعات موقعیت جغرافیایی حرکت کمباین درداخل مزرعه می باشد بطوریکه درهرلحظه بتوان موقعیت کمباین را مشخص نمود موقعیت جغرافیایی درهرلحظه با استفاده از گیرنده های gps مشخص می شود که شامل طول و عرض جغرافیایی می باشد درطرح تحقیقاتی صورت گرفته درایستگاه تحقیقات طرف جهت ترسیم نقشه عملکرد نیاز به گیرنده می باشد که جهت دقت عملکرد گیرنده ها دو گیرنده Garmin76cSX,IGBT-210 مورد بررسی قرارگرفته است روش تحقیق براساس نصب همزمان دو دستگاه گیرنده برروی وسیله محرک مانند تراکتور و حرکت درایستگاه طرق است نقاط بدست آمده از ثبت اطلاعات درهردو دستگاه با مسیر پیموده شده مقایسه و اختلاف ها استخراج شده است.