سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود رحیمی ملکی – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی
عطااله نجفی جیلانی – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی و دریایی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگ

چکیده:

در این مقاله به مقایسه دقت انواع معادلات موج در مدلسازی عددی نفوذ امواج بلند به داخل بنادر پرداخته شده است و دقت نتایج در تعیین مقدارتشدید و آشفتگی مقایسه گردیده است. به منظور صحت سنجی نتایج، مطالعه روی بندر انزلی صورت گرفته است. در این مطالعه دو مدل عددی LS3D و MIKE21 برای تعیین ارتفاع موج مشخصه در نقاط داخلی بندر به کار گرفته شده و نتیجه اینکه معادلات استفاده شده در مدلLS3D مقادیر بیشتری تشدید از خود نشان دادند که به خاطر دقت معادلات مورد استفاده از نظر دقت غیرخطی بودن?) و دقت پراکنش موج?) می باشد.