سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عذرا عطایی عظیمی – دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهنوش رشیدیان دزفولی – دانشجوی زیست شناسی سلولی تکوینی
بابک دلنوازهاشملویان –

چکیده:

گیاه سنبله ارغوانی Stachys inflata گیاهی ازتیره نعنا است که مانند سایرگیاهان این تیره دارای خواص دارویی دارویی بسیاری می باشد این گیاه یکی از گیاهان بومی ایران میباشد و یکی از مناطق رویش آن مناطق اطراف ساوه دراستان مرکزی است اگرچه سنبله ای ارغوانی یک گیاه دارویی است ولی پژوهشهای زیادی روی آن انجام نگرفته است دراین پژوهش فنل کل تاننهای هیدرولیزی و متراکم این گیاه با متانول و استن استخراج و با دو روش وزنی و روش جذب نوری با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و مقایسه شد نتایج نشان دادکه روش جذبی ۲۰تا۹۰ درصد دقیقتر است دراندامهای برگ کاسبرگ و ساقه سنبله ارغوانی مقدارزیادی ترکیبات فنلی وجود دارد هرسه اندام دارای تانن هیدرولیزی و متراکم از پلی فنل ها بودندولی فنل متراکم درکاسبرگ ها بیشتر از دو اندام دیگر بود برگ بیشترین محتوای فنلی را داشت حضور و درصد تانن درسنبله ارغوانی برای اولین بار گزارش می شود.