سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسام الدین راضی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
امیر صمیمی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد پنج نوع مختلف از درختهای تصمیم در پیشبینی انتخاب نوع وسیله حمل کالا انجام گرفته است. کارایی مدلهای فوق با مدل لوجیت که رایجترین مدل آماری مورد استفاده در اینحوزه میباشد، نیز مقایسه شده است. تاثیر عواملی چون وزن محموله، فاصله، نوع و ویژگی کالا در فرآیند مدلسازی مد انتخابی(ریل یا جاده) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از اطلاعات برداشت شده درامریکا توسط دانشگاه ایلینویز، استفاده گردیده و شباهتها و برتریهای مدلهای مذکور به تفصیل بیان شده است.