سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تگستانی – دانشیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز
رسول میرشکارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز
هادی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

منطقه اسفندقه در ۱۲۰ کیلومتری جنوب بافت در استان کرمان قرار دارد و در تقسیم بندی واحدهای ساختاری ایران ، در انتهای زون سنندج – سیرجان واقع شده است. مجموعه های الترامافیک صوغان و آبدشت در این منطقه قرار دارند و از پریدوتیت (دونیت- هارزبورژیت سرپانتینی شده و لرزولیت) و سرپانتینیت تشکیل شده اند. هدف از این تحقیق مقایسه داده های فروسرخ گرمایی و بازتابی استر در تفکیک واحدهای الترامافیک و کرومیت دار کمپلکس افیولیتی اسفندقه بر اساس دسته داده های کالیبره شده بازتابی (VNIR+SWIR) و فروسرخ گرمایی (TIR) استر با روش انطباق سیمای طیفی (SFF) است. طیف کانیهای سرپانتین، کلینوپیروکسن (اوژیت) و الیوین از روش PPI از داده های بازتابی و همچنین طیف های استخراج شده از واحدهای الترامافیک از طریق Z-profile از داده های فرو سرخ گرمایی به عنوان عضوهای انتهایی در این الگوریتم بکار رفته اند. مقایسه نتایج این دو دسته داده با نقشه زمین شناسی و مشاهدات میدانی نشان داد که اجرای این الگوریتم بر روی داده های کالیبره شده بازتابی می تواند به خوبی واحدهای الترامافیک (دونیت- هارزبورژیت ، هارزبورژیت- لرزولیت و سرپانتینیت) را از هم و از دیگر واحدهای سنگی تفکیک و بارزسازی کند اما اجرای این فرایند بر روی داده های فروسرخ گرمایی این واحد ها را نمی تواند از هم تفکیک کند و به صورت یکپارچه آنها را بارز می کند و نتایج خوبی نشان نمی دهد.