سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه خادمه مولوی – اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان
روح الله باقری – دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم نادری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
صدیقه سلطانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

نانوکامپوزیت وولکانیده برپایه لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان منومر EPDM نانولولهکربن CNTs) دریک سامانه پخت گوگردی معمولی با استفاده از غلتک آزمایشگاهی تهیه شد به منظور مقایسه نوع نانولوله برخواص نانو کامپوزیت برپایه الاستومر EPDM از دو نوع نانولوله تک دیواره SWCNT و چنددیواره MWCNT استفاده شد نانوکامپوزیت های حاصل از لحاظ مشخصه وولکانش و خواص فیزیکی – مکانیکی ارزیابی شدند رفتار پخت نانو کامپوزیت های تهیه شده با استفاده از یک رئومتر پخت لاستیکی مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل نشان میدهد که صرفنظر از نوع نانولوله با افزایش CNT زمان پخت و برشتگی آمیزه ها کاهش ولی بیشینه گشتاور اختلاط افزایش می یابد همچنین خواص مکانیکی آمیزه ح اوی نانولوله تک دیواره بالاتر از نانولوله چنددیواره گزارش شد.