سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مهدیخانی – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی ایران – تهران
روزبه سیاوش موخر موخر – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی ایران – تهران
نسترن ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی ایران – تهران
بهنام علم دوست – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی ایران – تهران

چکیده:

چترک مقره سیلیکونی که متداولترین جنس آن از نوع سیلیکون رابرتهیه می شود، یکی از مهمترین اجزاء مقره های پلیمری می باشد. از آنجایی که این چترک در معرض تنش ،های محیطی مختلف(اشعهUV حرارتی، رطوبتی و …) قرار می گیرد، لذا به دست آوردن اطلاعات دقیق در زمینه تاثیر پذیری محیطی و بررسی خواص مکانیکی، الکتریکی و ریزساختاری آن تحت تاثیر تنشهای محیطی حائز اهمیت است. در این تحقیق نمونه چترک مقره سیلیکونی در شرایط محیطی (شهرهای گرگان و بابلسر ) به مدت یکسال و در شرایط آزمون شتاب یافته مورد آزمون های سختی، بررسی زاویه تماس، استحکام کششی، آزمون مقاومت عایقی و همچنین بررسی های ریزساختاری قرار گرفته است. همچنین مدت زمان قرارگیری نمونه ها در آزمون شتاب یافته با استفاده از اطلاعات هواشناسی برای معادل مدت یکسال قرارگیری نمونه در این دو شهر محاسبه گردید و آزمونهای ذکر شده بر روی نمونه های قرارگرفته در دستگاهQUVبا آن زمان انجام پذیرفت