سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وجیهه فاضل زرندی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
فاطمه داداشیان –

چکیده:

همزمان با افزایش ناگهانی جمعیت جهان نیاز به افزایش منسوجات بهصورتی ک نیاز بسیارضروری ظاهر شد از آنجایی که برای تولید منسوجات نیاز به الیاف مناسب می باشد به علت کمبود الیاف طبیعی درچند دهه گذشته تغییرات عمده درمصرف الیاف نساجی به الیاف مصنوعی ایجاد شد الیاف مصنوعی دارای سهم عمده ای درتولید الیاف نساجی هستندو این بدلیل خواص ویژه الیاف مصنوعی می باشد الیاف مصنوعی را می توان با توجه به خصوصیاتشان از قبیل طول ظرافت مقاومت و استحکام رنگ و سایرموارد بطوردلخواه تولید نمود و با الیاف طبیعی مخلوط کرد این عمل موجب هبود خواص پارچه های مخلوط خواهد شد مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی به منظور بهره برداری از خواص هریک از اجزای مخلوط جهت تولید پارچه هایی با خواص بهتردرصنعت تهیه منسوجات سالهاست مورد استفاده قرارمیگیرد. نتایج نشان میدهدکه پارچه پنبه نایلون دربسیاری موارد از پارچه پنبه پلی استر دارای خواص بهتری می باشد.