سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد لهراسبی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه تکنولوژی نساجی دا
پیمان ذوالقرنین – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی، گروه تکنولوژی نساجی دانشگاه

چکیده:

امروزه با توجه به پیشرفته تر شدن سیستمهای ریسندگی چرخانه ای، این سیستم توانسته است با بهبود کیفیت نخ های تولیدی و افزایش سرعت تولید سهم بیشتری از تولید نخ های جهان را به خود اختصاص دهد. در ماشین ریسندگی چرخانه ای برای افزایش میزان تولید اقدمات گوناگونی صورت گرفته که یکی از آنها قابلیت افزایش سرعت چرخانه می باشد. خصوصیات فیزیکی نخهای تولیدی از عوامل بسیارمهم در امر کیفیت نخ بوده که با افزایش سرعت چرخانه این خصوصیات دست خوش تغییراتی می گردد.هدف از این مطالعه، تاثیر تغییرات سرعت چرخانه بر کیفیت و خواص مکانیکی نخ پلی استر-پنبه با درصد اختلاط (۶۵% پلی استر- ۳۵% پنبه) می باشد. خصوصیات نخ های چرخانه، در شرایط یکسان نمونه گیری و آزمایشگاهی، از جمله ثابت بودن الیاف مصرفی، تاب نخ، شرایط ریسندگی، شرایط محیطی، نمره نخ تولیدی، شرایط فنی ماشین ریسندگی و تنها متغیر بودن سرعت چرخانه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و مقادیر کمی آنها در ادامه منعکس شده است. در این روش از دستگاه اوستر۳، دستگاه استحکام سنج و همچنین از میکروسکوپ نوری برای ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نمونه ها استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سرعت چرخانه تغییراتی در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نمونه های تولید شده به وجود آمده است.