سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا گلشن تفتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی
محمد رضا سیدمیر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی

چکیده:

امروزه تحقیقاتی که درزمینه تولید کفپوش های نمدی انجام میگیرد به دلیل مسائل اقتصادی بیشتر در راستای کاهش قیمت تمام شده ان می باشد از این رو مطالعاتی درزمینه خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف قابل استفاده در کفپوشهای نمدی به ویژه الیاف پلی پروپیلن PP و پلی استر PET و تعیین شرایط لازم درصدهای اختلاط الیاف مصرفی و نیز قیمت تمام شده الیاف مصرفی انجام گرفته است در راستای تحقق اهداف مقاله حاضر که مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی موکتهای نمدی تولید شده از مخلوط الیاف PP80% و الیاف PET20% می باشد از هر نمونه موکت تولیدی ۳ نمونه ازمایشی از قسمت راست، وسط و چپ در راستای تولید تهیه گردید و از محدوده هرکدام از این نمونه ها ۶ نمونه ۴۵درجه بریده شد و در نهایت ازمایشات لازم درخصوص تعیین وزن واحد سطح ضخامت، استحکام کششی ، ازدیاد طول تا حد پارگی برنمونه های تهیه شده موجود انجام گرفت. نتایج بدست امده از ازمایشات فوق نشانمیدهد استفاده ازا لیاف PET به ج ای الیاف پلی پروپیلن در موکت نمدی، موجب تولید موکتهایی سبک تر که دارای ضخامت، استحکام کششی و ازدیادطول تا حد پارگی کمتری هستند می شود.