سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
مرتضی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق ترکیبی بین فلزی NiAl به دو روش آلیا‍ ژسازی مکانیکی و سنتز احتراقی تولید شد در روش اول NiAl تولیدی بصورت یک فاز نامنظم و نانوکریستالی بود حال آنکه در روش دوم محصول بصورت فاز منظم و اندازه کریستالی در حد ۵۰ تا ۱۵۰ میکرون بود تولید این ترکیب با آلیاژسازی مکانیکی فرایندی طولانی درحدود چند ساعت است در حالیکه زمان تولید در روش سنتز احتراقی بسیرا کوتاه درجند چند ثانیه است.