سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه پریزن – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سارا نیاستی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزو

چکیده:

ویژگیهای فیزیکی محصولات کشاورزی در طراحی ماشینهای فراوری کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت زیادی برخوردار میب اشند دراین تحقیق برخی خواص فیزیکی مهم دانه برنج و تاثیر رطوبت بر آنها مورد بررسی قرارگرفت تاثیر رقم طارم ایرانی و جواهر پاکستانی و رطوبت ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰% برپایه تر برخصوصیات هندسی طول عرض ، ضخامت و میانگین هندسی قطر، میانگین حسابی قطر ، ضریب کرویت وزن هزار دانه چگالی واقعی و توده تخلخل ضریب اصطکاک استاتیکی روی چهار سطح شیشه چوب، گالوانیزه و بتنو زاویه ریپوز در قالب طرح کاملاتصادفی ارزیابی شد نتایج نشان داد رقم جواهر با میانگین طول ۷/۳۴ میلی متردر دسته دانه های بلند و طارم با ۷/۲۳ میلی متر در دسته دانه های متوسط قرارگرفت چگالی توده رقم های جواهر و طارم به ترتیب برابر با ۰/۵۷۶ و ۰/۵۹۸ گرم برسانتی متر مکعب و تخلخل آنها برابر با ۴۷/۸ و ۴۷/۴% بدست امد.