سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه آرمند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
احمدرضا سراییان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین رسالتی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الیاس افرا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با بهبود سطح فرهنگی درجهان ودر پی آن استفاده روزافزون از منابع سلولزی و کاغذ مشکلات زیادی را درتهیه مواد اولیه صنعت کاغذ سازی به وجود آمده است. به علت محدودیت درمیزان رشد و برداشت ماده اولیه چوبی با افزایش میزان تولید استفاده از مواد اولیه غیر چوبی مطرح می شود تا بتواند پاسخگوی تقاضای موجود باشد متداولترین مواد غیرچوبی مورد استفاده در کاغذسازی شامل کاه گندم باگاس ساقه پنبه کنف بامبو و … هستند ساقه پنبه به لحاظ درصد پسماند قابل توجه در استان گلستان با اهمیت می باشد بطوریکه تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از وزن کل آن را ساقه پنبه به خود اختصاص داده و قسمت اعظم پسماندهای باقی مانده شامل ساقه می گردد که ماده نسبتا مناسبی در کاغذسازی می باشد و با توجه به سطح زیرکشت زیاد این محصول و بررسی های بیومتری به عمل آمده بروری ساقه پنبه ساحل که نشان میدهد میزان ماده خشک تولید شده از آن ۱۹۵۰ کیلوگرم درهکتار است سالانه بیش از ۲۰۰۰۰۰ تن ساقه پنبه که معمولا در دسته ضایعات طبقه بندی می گردد تولید می شود که می تواند منبع خوبی دراین صنعت باشد