سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه رامک – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
برات مجردی – استادیار دانشگاه شهید رجایی
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بدلیل رزولوشن طیفی بسیاربالای سنجنده های فراطیفی و وسیع بودن پوشش مکانی ناشی ازGSD این سنجنده ها احتمال رخداد پیکسلهای مختلط زیاد است این پیکسل ها طبقه بندی تصاویر فراطیفی را بیش از پیش پیچیده می نمایند بنابراین مساله مهم بکارگیری تکنیکه ایی است که بطورموثراین پیکسلها را طبقه بندی کنند الگوریتم های طبقه بندی نرم و روشهای تجزیه طیفی درتصاویری که دارای قدرت تفکیک مکانی پایین هستندجایگزین طبقه بندی کننده های سخت می شوند چرا که به مسائل پیکسلهای مختلط پرداخته و برای مدل کردن تغییرات واقعی تصاویر ماهواره ای مناسبتر اند دراین تحقیق مدل اختالاط خطی و طبقه بندی کننده های نرم برپایه منطقه فازی و شبکه عصبی از نقطه نظر دقت نقشه طبقه بندی حاصله مورد مقایسه قرار گرفته اند.