سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهیل مردانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا نورری – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیما شیرمحمدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف
Young Il Hwang – KICT کارشناس ارشد ترافیک موسسه، Korean Institute of Construction Technology

چکیده:

گردآوری داده های ترافیکی یکی از اجزای اساسی مهندسی ترافیک است که کمیت وکیفیت انجام آن بطور مستقیم با میزان ارزشمندی یک مطالعه ترافیکی ترافیکی در ارتباط است. نیاز به گردآوری گسترده تر و دقیق تر اطلاعات ترافیکی از سویی و محدودیت منابع برای تأمین سخت افزار های گردآوری اطلاعات از سوی دیگر، نیاز به سخت افزارهایی قابل حمل که اطلاعات ترافیکی را با دقت قابل قبولی بدست آورده و قابلیت استفاده در موقعیت های مکانی متعدد را داشته باشند، احساسمی شود. در مقاله حاضر ضمن مروری بر قابلیت های حسگرهای ثابت و متحرک، قابلیت های یکی از انواع حسگرهای قابل حمل در مقایسه با حسگرهای ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از کیفیت قابل قبول حسگرهای قابل حمل در گردآوری اطلاعات ترافیکی است.